Sex frågeställningar att fokusera på i kommunikationshanteringen

Det är många företag och organisationer som nu arbetar intensivt med att lösa behovet av snabb och tydlig kommunikation gentemot sina olika intressenter, samtidigt som man ser behov av en strategi för att bevaka, förstå och möta de kontinuerliga förändringar som sker. Här följer sex frågeställningar som stöd i såväl hantering som prioritering av kommunikationsinsatser under press:

1.    Hur skapar ni trygghet i organisationen och hur ska ni kommunicera med era medarbetare?

Internkommunikation har aldrig varit viktigare. Det behövs en strategi för det kontinuerliga kommunikationsarbete som kommer att behövas under överskådlig tid. Det bör omfatta såväl information till medarbetare och chefer som former för dialog. Det handlar om innehåll, vilka kanaler som ska användas och inte minst personalresurser.

2.   Hur ska ni förhålla er till den snabba händelseutvecklingen och vilka myndighetsbeslut kan komma att påverka er? 

Förutom myndigheternas råd och direktiv avseende smittspridningen kommer beslut kring arbetsrätt, finansieringsmöjligheter med mera. Dessa behöver bevakas, sammanställas och arbetas in i verksamhetens kommunikation.

3.   Det är kris i samhället, men hur ser det ut i er egen organisation? 

Situationen kräver en översyn av krisorganisationen och krisplaner, men också en uppdatering av kort- och långsiktiga riskanalyser. Finns de förberedelser och stöd på plats för en långvarigare kommunikationsinsats?

4.   Hur och när ska ni kommunicera med era affärspartners? 

Kunder och leverantörer har ofta många kontakter in i företaget/organisationen. Det är viktigt att kommunikationen till dem sker snabbt, korrekt och samstämmigt, och i relevanta kanaler.

5.   Hur kommunicerar ni med investerarna?

Kris och osäkerhet skapar rykten och spekulationer. Då är det extra viktigt att vara tydlig och öppen med hur bolaget påverkas på kort sikt. Samtidigt bör man förklara vilka långsiktiga fundamenta verksamheten står på, och som är avgörande för hur man återgår till ett normalläge och bygger värde på sikt.

6.   Kan ni prata ”business as usual” och möjligheter i detta läge?

Hur ni hanterar liv och hälsa är självklart första prioritet att kommunicera. Men glöm inte att lyfta den ordinarie verksamheten för att skapa trygghet både internt och externt. Om det går, gör en ”möjlighetsanalys” av framtiden efter Corona.

Kontakta gärna Marcela Sylvander för mer information.

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg