Sex steg och tre tips för att lyckas med digital IR-kommunikation

Allteftersom investerarkollektivet växer förändras både behovet av kommunikation och kanalerna som börsbolag möter sina investerare i. Det ställer nya krav på kommunikationen mot investerarna. Paues Åberg ger er här tips och råd på hur ni som företag kan förbättra och förstärka er digitala IR-kommunikation.

En stark trend som vi ser växa fram inom IR-kommunikation är ”en demokratisering av investerarrelationer”. Till skillnad från tidigare, då analyser och information oftast bara fanns tillgängliga för stora institutionella investerare som exempelvis banker och fonder, finns nu fler vägar för fler att ta del av samma information. Nya plattformar så som Reddit, Discord och aktiespecifika Facebookgrupper har gjort det möjligt för småsparare, så kallade retailinvesterare, att ta del av aktieanalyser och rådgivning genom exempelvis digitala presentationer. Att informationen sprids mer offentligt och sätter alla investerare på samma nivå, oavsett om de är retail eller institutionella, är den huvudsakliga förklaringen bakom begreppet demokratisering.

Men detta innebär också att man behöver som börsnoterat företag fundera på hur man ska förhålla sig till retailinvesterarnas behov och ”the rise of retail”. Det finns en risk att demokratiseringen av information kan resultera i feltolkningar och att missuppfattningar sprids bland investerarna. Därför är det allt viktigare att äga sin information och se till att investerarkollektivet får tillgång till rätt och tydlig information samt att man som bolag kommunicerar i dessa digitala kanaler och plattformar.

Basen i att lyckas med sin digitala IR-kommunikation är en bra och genomtänkt equity story: en begriplig och intresseväckande bolagsbeskrivning av olika delar av bolagets verksamhet anpassat till olika målgrupper. Utan den spelar det ingen roll hur mycket ett bolag kommunicerar i digitala kanaler – eftersom inte huvudbudskapen är på plats. De sex hörnstenarna som bör ingå för en lyckad equity story är:

  1. Sammanhang: Politiska, ekonomiska, sociala och teknologiska trender som berör ert företags affärsidé.
  2. Vision och mål: Vad har ert företag för övergripande vision och mål? Vad kommer er produkt att innebära för förbättring långsiktigt?
  3. Erbjudande: Vad är det ni erbjuder – tekniken och/eller produkterna?
  4. Strategi: Hur visar du investerarna vad ni har för affärsstrategi och hur ni kommer att tjäna pengar?
  5. Marknad: Vilka är drivkrafterna som kommer att stötta er affärsidé?
  6. Förmågor: Hur ser er organisation, ursprung, expertis och patent ut?

När equity storyn är på plats är det viktigt att anpassa investerarkommunikationen till de digitala kanalerna. Då är det bra att tänka på tre saker:

  • Var lättförståeliga och anpassa ert innehåll utifrån plattform och målgrupp. Olika plattformar har olika format och målgrupper. Vissa plattformar är bättre anpassade för korta och enkla budskap, andra passar bättre för längre och mer djupgående sådana.
  • Se till att varje kommunikationsinsats tillför era följare något Återigen, tänk på målgruppens intresse och behov av information. Fler kommer vilja följa era digitala kanaler om de upplever att de får ut något av allt ni publicerar.
  • Säkerställa att era digitala kanaler präglas av På de kanaler där ditt bolag förväntas att interagera med andra bör de även präglas av personlighet eftersom investerare sätter stort värde på människorna bakom bolaget. I sociala medier bör man överväga att interagera med finfluensers, finansiella influencers, som kan spela en viktig roll i den externa valideringen av ditt bolags equity story.

 

I början av januari genomförde vi ett frukostseminarium tillsammans med HC Andersen Capital om just hur man möter sina investerare på digitala plattformar. Missade du det så kan du ta del av inspelningen här: https://www.youtube.com/watch?v=Vf3jL05Z4KY

Leder du ett börsnoterat bolag och vill ha hjälp med en equity story och effektivare investerarkommunikation? Kontakta gärna

Jonas Rodny
Director
jonas.rodny@pauesaberg.se
076-190 90 51.

För mer information och kommande evenemang om finansiell kommunikation prenumerera gärna på Paues Åbergs nyhetsbrev och följa Paues Åberg på LinkedIn.

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg