Spaningar kring det nya vårdlandskapet

Sverige har ett färdigt valresultat, däremot kommer det ta ett tag innan vi får klarhet i hur alla regionala och lokala styren blir. Det är inte ovanligt att det dröjer till både oktober och november, men redan nu kan ett antal slutsatser dras. Paues Åberg bjuder här på fem spaningar från vår medarbetare Malin Appelgren, director, kring vilka följder valresultatet kan få för hälso- och sjukvårdspolitiken och för den politiska styrningen.

Förstatligande av sjukvården kommer bli en stor diskussion: KD får mest sannolikt portföljen på Socialdepartementet, det kommer sätta fokus på frågan om sjukvårdens styrning och ökat förstatligande. Även om det just nu inte finns en majoritet för att förstatliga vården är alla partier mer eller mindre öppna för mer statlig styrning. Här finns en stor förväntan på KD att leverera, inte minst från dess väljare men förstatligande har också ett stort stöd hos befolkningen i stort.

Ny dynamik mellan den regionala och nationella nivån: Formerna för samverkan mellan regeringen och SKR kan också komma att förändras givet att de borgerliga partierna varit djupt kritiska till S-regeringen vad gäller att ha SKR som motpart när överenskommelser ska ingås, exempelvis vid fördelning av statsbidrag. KD har bland annat signalerat att man vill se mer direkta samtal med de 21 regionerna.

Mer rött och blandat och färre traditionella styren: Macrotrenden är fler blandade regionala styren, ofta i minoritet vilket ger en ökad osäkerhet om styret och den politik som kommer föras. I många regioner blir dessutom SD vågmästare. SD har inte varit del av något regionalt styre tidigare, här blir det intressant att följa om den nationella styret (givet att Kristersson får ihop sitt regeringsunderlag) kommer öppna för SD som förhandlingspart på regional nivå.

Kohandel och färre ideologiska skygglappar: Färre traditionella styren innebär i regel mer fokus på sakpolitik och mindre på ideologisk driven politik. Detta är inte minst en stor skillnad mellan storstads- och glesbygdslän. De ideologiska skillnaderna minskar när vi kommer ut i landet. Därför blir inte hela majoritetsstyre lika viktigt.

Risk för återställarpolitik: I län där det blir traditionella S-styren med V eller MP kommer det sannolikt finnas lust att driva en mer ideologisk linje. Det kan leda till att politiken vrids mer till vänster. Om inte färre, så blir det sällan fler privata alternativ och fokus på utbud/etablering snarare än efterfrågan.

Malin Appelgren
Director
malin.appelgren@pauesaberg.se
076-721 25 34

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg