Statsministerns avgång – och vad händer nu?

I söndags meddelade statsminister Stefan Löfven sin avgång i samband med Socialdemokraternas partikongress den 3 – 7 november.

Vad innebär detta för det kommande riksdagsarbetet, budgetprocessen och den politiska utvecklingen?

När det gäller den formella processen i riksdagen för valet av en ny statsminister så kommer Stefan Löfven direkt efter partikongressen att lämna in sin begäran om entledigande till talmannen. Då inleds de s.k. talmansrundorna med partiledarna och talmannen lämnar därefter förslag till ny statsminister. Den processen tog lång tid 2018 och närheten till nästa ordinarie val kan ha en återhållande effekt eftersom det efter fyra talmansrundor utlöses ett nyval.

Talmannen kommer under tiden be Stefan Löfven att leda en övergångsregering, som har ett begränsat utrymme att fatta beslut. En övergångsregering fattar främst beslut i löpande eller brådskande ärenden. Om valet av ny statsminister drar ut på tiden och övergångsregeringen sitter längre än förväntat kan det påverka tidplanen för beredningen och beslut av frågor som kräver en regering med ett fullständigt mandat.

Budgetprocessen

Den andra stora politiska händelsen i höst är budgetprocessen. Innan Socialdemokraternas partikongress i november lämnar regeringen den 20 september över sitt förslag till budgetproposition för 2022 till Riksdagen. Riksdagen fattar beslut om budgetramarna i slutet av november och tar i december beslut på detaljnivå avseende de 27 utgiftsområdena.

Det finns i nuläget inga politiska garantier för att regeringen får igenom sitt budgetförslag. Det är fullt möjligt att en utgång är en ny socialdemokratisk statsminister som får regera på oppositionens budget.  Det har hänt förr. Den händelsen kan dock ha en dämpande effekt på ett Vänsterparti som surfar på en opinionsvåg och som ställer krav.  Centerpartiet lär givet erfarenheterna från sommarens regeringskris vara mer försiktiga och kanske mer medgörliga utifrån ett socialdemokratiskt perspektiv.

Ny statsminister

En ny statsminister och S-ledare kommer att ha ett behov att markera en nystart. Vilka förändringar kan vi då vänta oss? En ny retorik vid tillträdet. Mot bakgrund av att storfavoriten Magdalena Andersson de senaste åren positionerat sig alltmer mot vänster är det inte otänkbart att socialdemokratin inför valet 2022 kommer förflytta sig i denna riktning. Socialdemokraterna kan behöva gå vänsterut i den ekonomiska politiken och högerut i andra frågor för att maximera väljarstödet.

Det är mindre troligt med sakpolitiska förändringar denna mandatperiod. Den återstående delen av mandatperioden är för kort för att hinna med. Men de politiska realiteterna begränsar också. Socialdemokraterna balanserar på en skör linje mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet, vilket kraftigt påverkar möjligheterna till ändrade positioner. Positionsförflyttningarna sker i valrörelsen 2022, där utrymmet att möta väljarna med egen politik inte behöver vägas mot intresset att hålla ihop det egna regeringsunderlaget.

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg