Strategiskt stöd till nya innovationsprogram

Nu har forskningsfinansiärerna meddelat vilka fem initiativ som får starta programkontor inom ramen för Impact Innovation. Paues Åberg har utvecklat ett erbjudande för att hjälpa programkontoren att bygga trovärdighet och få ökad synlighet.

–  Förväntningarna lär vara högt ställda på de programkontor som nu fått klartecken. Därför behöver de omgående börja kommunicera med sina intressenter. Vårt erbjudande består både av strategisk expertis och genomförandestöd, säger Allan Åberg, grundare och partner på Paues Åberg.

Impact Innovation är namnet på nästa generations innovationsprogram. Bakom initiativet står de offentliga forskningsfinansiärerna Energimyndigheten, Formas och Vinnova. Besked om vilka konstellationer som i en första runda beviljas finansiering meddelades den 27 februari.

Det nya erbjudande som Paues Åberg utvecklat bygger på byråns samlade kunskaper och erfarenheter av att arbeta med forsknings- och innovationsfrågor åt industrin. Allan Åberg vill även lyfta fram expertisen inom finansiell kommunikation.


– På samma sätt som en startup behöver berätta vilken efterfrågan företaget möter, vad de gör och hur de bidrar förväntas programkontoren inom Impact Innovation visa att verksamheten är bärkraftig. Eftersom flera programkontor får finansiering kommer det bli konkurrens om kompetens, synlighet och uppmärksamhet.


Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg