Sustainability goes finance – vad behöver du ta reda på?

Förhoppningarna är höga, möjligheterna vida och frågorna många. Så kan man sammanfatta sinnesstämningen hos investerare, finansiärer och bolag när EU:s gröna klassifikationssystem kommer på tal.

Den 21 april 2021 antog kommissionen den delegerade akten till taxonomiförordningen och samt det s.k. CSRD-förslaget (Corporate Sustainable Reporting Directive). Ökad transparens genom gemensamma definitioner, klassificeringssystem och standarder för hållbarhetsrapporteringen ska leda finanssektorn till fler gröna investeringar. Och, som en konsekvens, få företagen de investerar i att utveckla mer hållbara affärsmodeller.

Taxonomin och CSRD ingår i det bredare “Sustainable Finance framework” och de båda förslagen är sammanlänkande. Det innebär i korthet (!) att fler företag från årsskiftet kommer att lyda under krav om hållbarhetsrapportering inom EU. Detta borde föranleda att en översyn av företagets hållbarhetsrapportering och hållbarhetskommunikation sätts högt på priolistan.

Implementeringsplanen är snäv. Företag bör därför omgående ta sig an följande frågeställningar;

  1. Kommer vårt företag omfattas av Taxonomin och CSRD-förslaget och i så fall hur?
  2. Hur skiljer sig vår nuvarande rapportering på hållbarhetsområdet från den som vi kan behöva göra framgent? Vilka är de viktigaste frågorna för oss att besvara och rapportera?
  3. Hur ser vår finansierings- och ägarbild ut? Vilka finansiella aktörer (ägare, långivare) kan komma att ställa krav på oss och vilka kommer kraven att vara?
  4. I det fall vårt företag inte berörs formellt, finns det skäl att ändå använda taxonomin som en ledstång?
  5. Hur kan vi på bästa sätt omvandla vårt hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapportering till affärsstrategisk och – varumärkesbyggande kommunikation?

Hör av dig till Marcela Sylvander om du vill diskutera hur taxonomin påverkar din verksamhet. Läs mer om vårt erbjudande inom Hållbarhetskommunikation här.

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg