Näringslivets roll i Sveriges beredskap

Säkerhetsläget i vårt närområde ställer nya krav på företagen. Idag byggs den svenska beredskapen upp i ett snabbt tempo och kommer att innebära åtaganden för hela samhället – inte minst för näringslivet. Flera politiska initiativ pågår i Sverige och skedet är formativt, med ett stort antal initierade men ännu inte slutförda reformprocesser.

Inbjudan Frukostkluubben

Under 20 intensiva minuter redogör Paues Åbergs directors Sofia Jerneck och Oskar Magnusson för det politiska läget, de aktuella utredningsprocesserna och möjligheterna för påverkan. Du får med dig insikter om:

  • Vad som händer just nu
  • Vilket ansvar som kan komma att läggas på näringslivet
  • Hur företag och organisationer kan agera

Varmt välkommen till frukostklubben om Sverige försörjningsberedskap – en av regeringens mest prioriterade processer, som kommer att få konsekvenser för decennier framåt.

Tid: 9:00–9:20
Datum: Tisdag 5 december
Plats: Zoom

Anmäl dig här.

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg