Ta chansen att påverka FoI-politiken

– 5 tips för att nå fram till beslutsfattarna

Regeringskansliet har påbörjat arbetet med den nya forsknings- och innovationspropositionen. Paues Åbergs rådgivare Philip Thomasson Lerulf ger fem råd för att din organisation ska lyckas bidra till den framtida FoI-politiken.

1. Ta fram konkreta och utarbetade förslag. Under framtagandet av den nuvarande forskningspropositionen fick Regeringskansliet fler än 300 externa inspel. Genom att förse tjänstemännen på Utbildningsdepartementet med välutvecklade och konkreta förslag som svarar mot allmängiltiga utmaningar kommer din organisation att sticka ut ur mängden.

2. Knyt an till regeringens prioriteringar. De förslag som kan anses bidra till ett stärka regeringens politik har bättre förutsättningar att plockas upp. Gör därför en översyn av regeringens styrande dokument, alltifrån Tidöavtalet till olika strategier, för att se var din organisations lösningar kan passa in.

3. Väck riksdagsledamöternas intresse i god tid. Det är regeringen som utarbetar forskningspropositionen, men det är riksdagen som slutligen beslutar om politiken. Var därför noggrann med att tidigt etablera kontakt med relevanta ledamöter i partierna och i utbildnings- respektive näringsutskotten i synnerhet.

4. Glöm inte tjänstemännen. Mycket påverkansarbete riktas mot de valda beslutsfattarna. Forskningspolitiken är dock ovanligt komplicerad materia och politikerna förlitar sig i hög utsträckning på tjänstemännens kunskap och erfarenheter. Träffa politiker, men försök även få till möten med de opolitiska tjänstemännen i riksdagens utskott och på relevanta departement.

5. Mobilisera andra för din ståndpunkt. Ensam är inte stark i påverkanssammanhang. Ju fler som stödjer din linje, desto bättre förutsättningar för framgång. Arbeta därför aktivt för att förankra dina ståndpunkter brett och försök få så många relevanta aktörer som möjligt att föra fram eller på andra sätt stärka dina positioner, inte minst under remissförfarandet.

Vill du veta mer om hur du påverkar FoI-politiken? Hör av dig:

Philip Thomasson Lerulf, Director
+46 73 448 23 75, philip.thomasson.lerulf@pauesaberg.se

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg