Två nya konsulter och fler politiska dagar

Paues Åberg Communications har haft ett händelserikt och spännande första halvår som byrå. Sedan starten har vi upplevt en stark och ökande efterfrågan på våra tjänster från befintliga kunder, och även från nya kunder inom bland annat bank- och försäkring, telekom och intresseorganisationer.

I mars började Emma Wange på byrån, och efter sommaren förstärks byrån med ytterligare två konsulter.

Thord Swedenhammar börjar som konsult. Han har mångårig erfarenhet av kommunalt beslutsfattande, som borgarrådssekreterare i Stockholms stadshus och opolitisk tjänsteman på Stockholms stadsledningskontor. Han har en bred politisk kompetens, med särskild expertis inom bygg- och fastighetsfrågor.

Sofie Sidoli, som börjar som juniorkonsult, kommer närmast från Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO), där hon som politisk sekreterare arbetat med opinionsbildning och medierelationer. Hon har tidigare arbetat med sociala medier på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Med dessa nya rekryteringar får byrån en fast personalstyrka på åtta konsulter. Utöver dessa arbetar Alexander Bönke och Johan Arvidsson som assisterande konsulter, vid sidan av studier. Byrån har också ett nätverk av underkonsulter för särskilda uppdrag.

Lagom till sommaren och Almedalsveckan har vi också uppdaterat vårt kalendarium Politiska Dagar. Ladda ner det här och följ oss gärna på Twitter.

Trevlig sommar
Allan och Theo

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg