Unik mötesplats kräver planering

Profetiorna om att Almedalsveckan förlorat sin roll har hittills varit felaktiga. Almedalen i Visby förblir en unik mötesplats i svenskt samhällsliv. Det nedkortade formatet med färre dagar ökar dock konkurrensen om uppmärksamhet och ställer högre krav på de aktörer som vill göra avtryck.

Under hela 2010-talet växte Almedalsveckan till synes utan stopp. Rekordåret 2018 genomfördes inte mindre än 4 300 arrangemang. Den stora mängden aktörer och möten gjorde det svårt att få överblick. När pandemin slog till spådde många att det skulle bli dödsstöten för Almedalen.

Några år senare framstår sådana förutsägelser som förhastade. Almedalsveckan har visat sig vara betydligt mer stabil än vad många trott. Så länge det finns en gemensam vilja hos politiken, näringslivet och civilsamhället att träffas och att utbyta kunskaper lär Almedalsveckan finnas kvar. Relevansen och betydelsen mäts inte i antalet registrerade evenemang eller besökare.

Den pånyttfödda Almedalsveckan har kortats. Under de två senaste somrarna har den varit fem dagar. I år ska allt genomföras på fyra dagar. Konkurrensen om utrymmet i media, såväl som det fysiska utrymmet i Visby, lär bli stenhårt. Det ställer höga krav på de aktörer som vill göra avtryck.

Så här års är Almedalen naturligtvis ett ämne i dialogen med många av våra uppdragsgivare. Den grundläggande frågan som vi alltid ställer är varför man vill vara på plats. Vad vill uppdragsgivaren uppnå med sin närvaro och vilka vill de nå med sina evenemang?

Eftersom alla initiativ har en alternativkostnad är det viktigt att fatta genomtänkta beslut. Det händer att vi tillsammans kommer fram till att målsättningarna kan nås bättre på andra sätt. När media riktar sitt fokus på Almedalen kan det till exempel visa sig att ett evenemang på hemmaplan för att få lokal media är det bästa alternativet för aktören just det året.

På samma sätt är det kanske mer ändamålsenligt att bjuda in till ett förmingel i Stockholm inför Almedalsveckan än att göra samma övning på plats i Visby i konkurrens med många andra. Enligt samma logik kan ett digitalt evenemang beroende på aktör, fråga och målgrupp vara den bästa lösningen.

Många av våra uppdragsgivare planerar ändå att närvara under årets Almedalsvecka. Det finns ett bestående värde i att, vid sidan av egna evenemang, vara på plats för att bygga relationer, se vad andra gör och hämta inspiration samt inte minst att få till de där spontana samtalen som det sällan finns utrymme för under resten av året. Så även om Almedalsveckan blir kortare så börjar planeringen redan nu.

Erik Raita, Manager

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg