Vad bör du som arbetsgivare tänka på när du kommunicerar med dina medarbetare?

I en extrem situation är informationstrycket enormt på att ansvariga myndigheter ska förse medborgarna med fakta, men också på arbetsgivarna att klargöra för sina medarbetare vad som gäller på den egna arbetsplatsen.

Som arbetsgivare är det viktigt att tänka på följande:

– Var tydlig. Om ni fattar beslut kring t.ex. mötesrutiner, hemarbete eller resor så var tydlig med vilka beslut som är fattade och på vilka grunder. Om era beslut skiljer sig från myndigheternas rekommendationer – förklara varför.

– Lika regler för alla. Försök undvika ord som ”överväg” och ”utvärdera” och genom dessa lägga ansvar på underchefer och enskilda medarbetare. Det skapar bara förvirring och oro.

– Länka. Om du hänvisar till myndigheternas rekommendationer så länka till deras webb. Att klippa och klistra i information blir lätt osammanhängande och är svårt att hålla uppdaterat.

– Spekulera inte, men kommunicera kontinuerligt. Finns det inget nytt att säga så säg åtminstone det.

– Välj kanaler. Tydliggör för organisationen i vilken/vilka kanaler ni kommer att kommunicera och håll er till dem.

– Hitta former för dialog. Oro och otydlighet skapar rykten som i sin tur leder till mer oro. Skapa forum för att löpande samla in , lyfta upp och svara på frågor från underchefer och medarbetare.

– Släpp fram idéerna. I nöden prövas vännen. Öppna upp för medarbetarnas kreativitet: Vad har verksamheten som andra kan ha nytta av? Hur kan ni bidra?

Kontakta gärna Marcela Sylvander, director, för mer information.

Läs också intervjun med Marcela i Dagens Samhälle här.

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg