Vad kan vi förvänta oss av höstbudgeten 2019?

Under våren har regeringen och samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna arbetat med höstbudgeten, som presenteras 18 september (edit). Under Almedalsveckan har partierna gjort vissa utspel som vi kan förvänta oss komma i höstbudgeten i någon form, skriver Fredrik Östbom, Director på Paues Åberg Communications, i en reflektion från Almedalen.

Till grund för regeringssamarbetet mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna ligger januariavtalet. I januariavtalet finns en rad reformer som ska genomföras och utredas under mandatperioden, t.ex. ska värnskatten avskaffas, språkkrav för nya medborgare införas, LAS reformeras, en grön skatteväxling med 15 miljarder ske, familjevecka införas, mer resurser till vård, skola och omsorg, pensionärsskatten ska tas bort mm.

Socialdemokraterna har beskyllts för att driva alltför liberal politik genom januariavtalet. Finansminister Magdalena Andersson har under våren, men även i olika framträdanden i Almedalen, betonat att hon inte gillar alla delar i avtalet men att avtalet även rymmer klassisk socialdemokratisk politik, som till exempel mer resurser till vård, skola och omsorg. Det är därför ingen slump att Magdalena Andersson så sent som i juni presenterade en rapport med bedömningen att kommunerna kommer att behöva 90 miljarder kronor mer till 2026 för att kunna behålla välfärden på dagens nivå. I Almedalen har Magdalena Andersson åter betonat att det behövs mer pengar till kommuner och landsting (regioner), varför det är troligt att regeringen kommer att tillskjuta mer pengar, utöver de 5 miljarder kronor per år som sades i januariavtalet, till kommuner och landsting i höstens budget. Allt för att Socialdemokraterna ska kunna motivera januariavtalet och för att det ska innehålla klassisk socialdemokratisk politik.

Centerpartiet och Liberalerna har fått igenom många liberala förslag i januariavtalet. Men även de måste få något litet extra i höstbudgeten för att kunna motivera och argumentera för januariavtalet, såväl internt som externt. Vad har då dessa partier lyft fram under Almedalsveckan och som skulle kunna komma i någon form i höstbudgeten? Jo, Liberalerna har t.ex. pratat om mer pengar till polisen och rättsväsendet. Liberalerna vill att polislönerna höjs med 4 000 kronor i månaden. Även mer pengar till kommunerna efterfrågas av Liberalerna. Centerpartiet har i Almedalen bland annat lyft frågan om att det ska vara lättare att bo på landsbygden. Centerpartiet vill därför sänka skatten för 1,2 miljoner människor på landsbygden genom höjt grundavdrag. Det är möjligt att detta skulle kunna genomföras som en del i den gröna skatteväxling som finns i januariavtalet.

Vilka av dessa satsningar som presenteras i höstbudgeten återstår att se. Men, vi kan räkna med ytterligare satsningar utöver vad som finns med i januariavtalet för att alla parter ska kunna presentera sig som vinnare.

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg