Värdefulla tips inför hösten

Sommaren närmar sig med stormsteg och med den välbehövlig avkoppling för de allra flesta. Samtidigt är försommaren en utmärkt tid för planering inför det kommande året, inte minst för den som arbetar med politisk påverkan.

Paues Åbergs rådgivare Kristian Ljungblad kommer här med sina bästa planeringstips för att kunna rivstarta påverkansåret 2023/24 direkt efter semestern.

1. Det stora planeringsjobbet för Almedalen är redan gjort, och nu är det ”bara” slutfinishen kvar. De sista paneldeltagarna ska in i seminariet, rätt frågor ska ställas från moderatorn, och rapporten ska finslipas. Det är då lätt att fastna i trevlighetsträsket och tänka på den goda stämningen – men kom ihåg att det är svårt att sätta avtryck i Almedalen om inte också budskapen förs fram på ett tydligt sätt – avsätt därför särskild tid under kommande veckor åt att träna dig och dina kollegor på att sticka ut med era budskap i panelerna.

2. I slutet av sommaren kommer regeringen och SD att förhandla ihop sig om nästa års statsbudget. En hel del arbete är redan gjort i Regeringskansliet och fönstret att få in nya budgetposter är rätt litet, men det finns fortsatt betydande anledningar att opinionsbilda och påminna regering och regeringsunderlag om just dina viktiga frågor och varför de bör prioriteras. Det kan bland annat göras via media eller i direkta kontakter.

3. När statsbudgeten är överlämnad till riksdagen fortsätter regeringen sitt arbete med att styra myndigheterna utifrån den nya politiken. En bärande del av den formella styrningen av myndigheter sker via regleringsbrev. Se till att planera din dialog med Regeringskansliet för att påverka just de myndigheter som är viktiga för din verksamhet. Och kom ihåg – även om regeringsföreträdare, oavsett vilket parti som styr för tillfället, gärna hänvisar till ministerstyre är det en regerings uppgift att styra myndigheterna.

4. I Tidöavtalet finns en mängd utredningar som har tillsatts och pågår, samt flera stycken som väntar på att tillsättas. Försommaren är en bra tid för att inventera status på de frågor och utredningar som är viktiga för dig, samt lägga upp en plan för hur dialogen med utredningen ska skötas under året, samt vilka inspel som bör göras.

5. Ett mer långsiktigt arbete är att påverka partiernas politik, samt bygga relationer med företrädare för partierna. För båda dessa ändamål är partistämmorna utmärkta tillfällen. I höst kommer de flesta partier ha sina stämmor, kongresser, landsmöten eller riksting. Det är då möjligt för företag och organisationer att ställa ut på anslutande mässområde. Med rätt förberedelse är detta ofta en värdefull investering för framtiden.

Paues Åberg erbjuder rådgivningstjänster för att lyckas med alla dessa områden. Hör gärna av dig för en lyckad påverkanshöst.

Trevlig sommar!

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg