Viktigt med rätt kommunikation i återvändandet till arbetsplatsen

Många arbetsgivare sitter i detta nu och planerar hur deras arbetsplats ska se ut i höst. Viljan att återgå till ett slags normalläge är stark men pandemiåret har för alltid förändrat arbetsmarknaden och arbetssättet för många företag och organisationer.

Det är flera arbetsplatser som kommer att anamma ett slags flexibelt arbetssätt och instifta hybridkontor. Det sätter press och krav på en modern och snabbfotad internkommunikation.

Som arbetsgivare är det viktigt att tänka på följande:

  • Var tydlig och transparent. Tydliggör vad som gäller vid ett flexibelt arbetssätt och vilka beslut som är fattade på vilka grunder. Om besluten skiljer åt mellan olika avdelningar – förklara varför. Det är speciellt viktigt att cheferna får förstahandsinformationen för att kunna anpassa efter sina egna team.
  • Hitta former för dialog under återvändandet. Det kan fortfarande finnas de chefer och medarbetare som är oroliga och stressade av förändringen och situationen. Oro och otydlighet skapar rykten som i sin tur leder till mer oro. Skapa forum för att löpande samla in, lyfta upp och svara på frågor från underchefer och medarbetare.
  • Bestäm kanaler. Tydliggör för organisationen i vilken/vilka kanaler ni kommer att kommunicera i när man jobbar hemifrån och hur det till exempel skiljer sig från att vara fysiskt på kontoret. Bestäm hur ni ska jobba med virtuella team och vad som gäller när en del är på distans och en annan grupp är fysiskt på kontoret.
  • Se till att stärka kompetenserna bland de anställda. När pandemin slog till tvingades många in i ett digitalt sätt att arbeta. Ta nu tillfället i akt och se till att alla anställda har samma förutsättningar och förståelse för att kunna använda olika digitala verktyg. Digital osäkerhet kan vara den enkla anledningen till att kollegan inte har satt på sin kamera vid videomöten.
  • Stärk organisationens ledarskap och självledarskap. Ett flexibelt arbetssätt ställer andra slags krav på både chefens ledarskap och den anställdas självledarskap. Hur ofta ska 1-2-1’s hållas? En check in varje måndag? Hur ses teamet virtuellt? Hur tillgänglig är chefen när det uppstår frågor och problem?
  • Släpp fram idéerna. Även om en plan är satt hur ni ska jobba framöver så behöver arbetssättet ständigt utvärderas. Öppna upp för medarbetarnas kreativitet: Vilka erfarenheter har medarbetarna hunnit få under året? Vad funkar, vad funkar inte i arbetssättet? Hur kommunicerar man i teamet?

Glöm inte att löpande utvärdera hur kommunikationen fungerar mellan ledning och chef, chef och anställda och mellan de anställda. En väl fungerande internkommunikation som är kopplad till verksamhetsmålen är ett kraftfullt verktyg. Både som stöd för chefer och i att motivera medarbetare och bygga en stark företagskultur.

Läs mer hur Paues Åberg kan bistå med stöd vid ett återvändande till arbetsplatsen här.

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg