En valbudget med osäkert utfall

I dag presenterade finansminister Magdalena Andersson regeringens budgetproposition för år 2022, men även höständringsbudgeten för innevarande år. Det är troligen den sista budgeten Magdalena Andersson presenterar, eftersom hon med stor sannolikhet tar över rollen som statsminister efter att Stefan Löfven avgår i november.

Vad är huvuddragen i budgeten?

För första gången sedan pandemins utbrott handlar budgeten inte uteslutande om coronaviruset och dess konsekvenser för Sverige. Åtgärder för att bekämpa pandemin och dess effekter återfinns fortfarande och återstarten av ekonomin är viktig för regeringen inför det stundande valåret. Därtill utgör stora satsningar på jobben, klimatomställningen, välfärden och rättsväsendet viktiga delar. Regeringen spår att tillväxten kommer öka och långtidsarbetslösheten minska under nästa år.

I samband med budgetpropositionen lämnade regeringen ytterligare ett förslag på ändringar i budgeten för 2021. Regeringen föreslår bland annat drygt 8 miljarder kronor ytterligare till sjukvården för vaccinationer samt fortsatt testning och smittspårning.

Hur viktigt är det politiska spelet?

Det osäkra parlamentariska stödet för budgeten innebär i år betydande svårigheter för budgetarbetet. Till skillnad från tidigare år den här mandatperioden bygger budgeten inte längre på överenskommelsen mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Regeringen behöver nu stöd från både Centerpartiet och Vänsterpartiet för att få budgeten genom riksdagen och har därmed motstridiga politiska inriktningar att tillfredsställa. Partiernas ovilja att förhandla med varandra försvårar ytterligare.

För att lyckas med detta presenterade regeringen en typisk valbudget innehållandes reformer på hela 74 miljarder kronor där stora hjärtefrågor för både Centerpartiet och Vänsterpartiet återfinns. Därtill finns en större satsning på sänkt skatt för låg- och medelinkomsttagare som riktar sig mot båda partierna. Regeringens politiska strategi är sannolikt att försöka förena ökad jämlikhet med att göra det mer lönsamt att arbeta. Det återstår att se om det räcker för att regeringen ska få båda partiernas stöd. Annars är ett möjligt utfall att ett budgetförslag från oppositionen röstas igenom där den politiska inriktningen kan skilja sig avsevärt.

Fem punkter att ta med sig

 • För första gången sedan pandemins utbrott ser vi en budget som inte primärt riktar in sig på åtgärder för att bekämpa coronaviruset.
 • Fokus i budgeten är en omstart av Sverige till följd av coronapandemin, att klimatomställningen ska gå snabbare, att fler ska komma i arbete och att välfärden ska stärkas.
 • Denna budget är ovanligt stor. Trots att Konjunkturinstitutet i somras bedömde att reformutrymmet var cirka 40 miljarder kronor har regeringen nästan fördubblat detta, till cirka 74 miljarder kronor. Det märks med andra ord att det är valår
 • Svårigheterna att få igenom budgeten speglar av sig i innehållet. Regeringen behöver aktivt stöd från både Centerpartiet och Vänsterpartiet för att få budgeten genom riksdagen och har därmed motstridiga politiska inriktningar att tillfredsställa. Det osäkra parlamentariska underlaget för budgeten gör att framtiden för många av de mest politiska reformerna är osäker.
 • Det expansiva reformutrymmet innebär att såväl regeringen som samarbetspartierna har fått in flera av sina hjärtefrågor:
  • Socialdemokraterna: stor satsning på välfärden och familjevecka
  • Miljöpartiet: omfattande grön omställning
  • Centerpartiet: större landsbygdspaket och sänkt skatt på arbete
  • Vänsterpartiet: ökad trygghet i sjukförsäkringen och stärkt arbetsförmedling

Vill du ha hjälp att förstå och påverka?

Inför valåret är det nu ovanligt viktigt att förstå partiernas prioriteringar och att påverka inriktningen inför nästa mandatperiod. Vill du förstå hur din bransch, ditt företag eller din organisation påverkas och vad ni kan göra för att förbättra er situation? Kontakta director Jan-Ove Jerrestål och läs gärna mer om våra erbjudanden inom Public affairs här

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg