Kommunernas kris är en möjlighet

Problemen anfaller i flock för Sveriges kommuner. Antalet barn och äldre växer snabbt. Underhållsberget växer på alla områden, trycket är högt från den snabba och oplanerade befolkningsökning som följde på migrationskrisen och ovanpå det viker konjunkturen. De närmaste åren ställer tuffa krav på landets kommunpolitiker. Men skapar också stora möjligheter för aktörer i näringslivet som vill underlätta livet för dem.

Kommunsektorn kommer aldrig att klara upprustning, utbyggnad och utveckling utan att samarbeta nära med näringslivet. Och för det krävs mod från politiken. Ett mod som kloka aktörer från näringslivet kan inspirera till. Kortfattat handlar det om att hyra ut, köpa upp och ta över.

Hjälp kommunerna vara kommun
Historiskt har normalfallet varit att en kommun investerar, bygger, äger och driver i egen regi. Men det kommer fler och fler kommuner inte längre ha råd med. Investeringsvolymen måste hållas i schack om kommunernas ekonomi ska bli långsiktigt hållbar och klara en antågande lågkonjunktur. Samtidigt finns det gott om kontors-, företags- och industrilokaler som med små justeringar skulle passa alldeles utmärkt för och kunna hyras ut till kommunerna för en lång rad ändamål.

Privata aktörer har betydligt större muskler att investera, driva och förvalta än i det offentliga. Det gäller även kompetensen att göra det bra. Det öppnar för mer av nyproducerade lokaler som hyrs ut till kommunala ändamål och inte ägs av kommunerna. Det finns goda möjligheter till affärer för den som konsekvent väljer linjen ”Låt kommunerna vara kommun och låt oss hjälpa till med resten”.

För att möta framtiden behöver många kommuner också bättra sina balansräkningar. Även om en kommun i egentlig mening inte kan gå i konkurs får ökande skuldsättning till slut långtgående konsekvenser för välfärden och för medborgarna. Att sälja stora delar av det kommunala fastighetsbeståndet kommer bli allt vanligare. Först på listan står i regel kommunalt ägda fastigheter där kommunen inte driver egen verksamhet, därefter förvaltningslokaler och sist på listan vanliga verksamhetslokaler.

God service för lägre kostnad
Men allt fler kommuner kommer också behöva ha modet att låta andra ta över också delar av verksamheterna innanför väggarna. Privat drivna verksamheter är på område efter område mer effektiva än kommunernas egna verksamheter, och därmed ett att leverera god service till medborgarna för en lägre kostnad. Även de som hittills valt en väg där valfrihet och privata alternativ hållits borta kommer att behöva se om sina hus.

Så för den som har tydliga strategier, genomarbetade kartläggningar och genomtänkta erbjudanden som bidrar till kvalitet och välfärd innebär den kommunala krisen stora möjligheter.

***

Vill du veta mer om hur du kan påverka kommunala beslut, kontakta gärna Fredrik Saweståhl, manager på Paues Åberg.

Läs gärna också Fredriks tidigare blogginlägg om hur du kan förändra din kommun.

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg