Vad blev det av höstbudgeten?

Finansministern har nu presenterat höstbudgeten i sin helhet. I somras försökte Fredrik Östbom, director på Paues Åberg, gissa vilka satsningar som regeringen och samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna skulle presentera i budgeten, utöver det som redan sagts i januariavtalet.

Gissningen var att Socialdemokraterna skulle prioritera ytterligare resurser till vård, skola och omsorg utöver de 5 miljarder man redan aviserat i januariavtalet, att Liberalerna skulle prioritera mer pengar till polisen och rättsväsendet och att Centerpartiet skulle prioritera sänkt skatt för 1,2 miljoner människor på landsbygden genom höjt grundavdrag.

Vad bidde det då? Det bidde bland annat: ”Stora tillskott till kommuner och landsting nästa år”, ”Satsningar på ett stärkt rättsväsende och ökad trygghet” och ”Grön skatteväxling – skattereduktion för boende i vissa geografiska områden”.

I övrigt kan höstbudgeten sammanfattas med följande:

  • Budgeten innehåller reformförslag på närmare 30 miljarder kronor för år 2020, varav 5 miljarder är finansierade.
  • Fokus i budgeten är att fler ska komma i arbete, att Sverige ska bli ett fossilfritt föregångsland, att välfärden ska stärkas, att hela landet ska växa samt att tryggheten ska öka.
  • Skatten sänks för pensionärer och de rikaste. Försvar, skola och rättsväsende får mer pengar. Reformerna finansieras i huvudsak genom skattehöjningar på plastbärkassar men också genom utgiftsminskningar inom bland annat utbildningsväsendet.
  • Flera av reformerna i budgeten är stora framgångar för Liberalerna och Centerpartiet. Slopad värnskatt är en triumf för Liberalerna och satsningarna på landsbygden för Centerpartiet. Men det har samtidigt ett pris. Båda partierna har fått acceptera att det kommer att införas en bankskatt och att friåret återinförs, vilka båda har varit kraftiga motståndare till tidigare.

Vill du veta mer om budgeten eller vad som händer i politiken under hösten, kontakta Fredrik Östbom.

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg