Frukostklubben 18 nov: Slipp protestgrupper och arga insändare – så hanterar du lokala opinioner vid tillståndsprocesser

Många företag möter lokalt motstånd från medborgare och lokala grupper när de investerar i större samhällsbyggnadsprojekt. Förmågan att hantera den lokala opinionen kan därför spela en avgörande roll vid tillståndsprocesser. Vid Paues Åbergs Frukostklubb den 18 november pratar vi om hur företag kan arbeta smartare med kommunikation genom hela tillståndsprocessen – från förstudie till beslut.

Många medborgare och lokala grupper uppfattar att de företag som vill investera i t.ex. gruvdrift, vindkraft, kraftledningar eller andra större projekt kör över dem och deras närmiljö påverkas negativt när nya projekt ska genomföras.

Tillståndsprocesserna i Sverige är oförutsägbara, ineffektiva och långdragna. Men samhällsbyggnadsprojekt som befinner sig i en tillståndsprocess möter inte bara juridiska och formella utmaningar, utan i allt högre grad opinionsmässiga hinder. Mål- och intressekonflikterna har alltmer skärpts.

Börjar en motståndsrörelse glöda kan det snabbt leda till starkt motstånd som får följder både för den juridiska processen och för politiska beslut. Myndigheter och politiska beslutsfattare tar intryck av lokala opinioner. Det finns en rad exempel på projekt som mött ett så hårt motstånd att de blivit omöjliga att genomföra – eller blivit kraftigt försenade. Att kunna hantera lokala opinioner vid tillståndsprocesser är affärskritiskt för ett projekt. Att hantera lokala opinioner är en komplex kommunikationsutmaning, som kräver tid, förmåga och resurser.

Vi vill därför bjuda in dig en frukostklubb som handlar om att utbyta erfarenheter om hur de kommunikativa utmaningarna vid tillståndsprocesser kan hanteras. Vad kan göras för att minska den negativa lokala opinionen? Vilka erfarenheter finns – både inom forskningen och från empiri? Hur ska man planera och arbeta med kommunikation genom hela tillståndsprocessen – från förstudie till beslut?

Det är några frågor i fokus för detta frukostsamtal om lokala opinioner och tillståndsprocesser. Vi har bjudit in två företag från två olika samhällsbyggnadsbranscher som har erfarenhet av både framgångar och motgångar när det gäller hantering av den lokala opinionen och dialogen med lokalsamhället vid tillståndsprocesser.

Medverkande:

  • Maria Röske, vd i Sverige för den tyska vindkraftkoncernen WPD, som har erfarenhet av vindkraftsprojekt som väckt häftigt motstånd. Hon kommer att berätta om sina erfarenheter av hur man kan planera för och hantera lokala opinioner.
  • Anders Forsgren, som är projektledare på Boliden och ansvarar för dialogen med intressenter, kommer att berätta om hur Boliden arbetar för att skapa acceptans för sina projekt.
  • Jan-Ove Jerrestål, public affairs-konsult på Paues Åberg, och som arbetat med projekt som väckt lokalt motstånd och som kommer att berätta om den kommunikativa hanteringen av lokala opinioner.

Frukostklubben modereras av Allan Åberg, partner på Paues Åberg Communications. Frukostklubben äger rum hos oss på Karlavägen 58, 2 tr, torsdagen den 18 november klockan 08.30–09.30. Frukost serveras från kl. 08.00.

Anmäl dig via länken nedan, din plats intygas med ett bekräftelsemail. Om du inte har möjlighet att själv närvara kan du givetvis skicka en kollega – eller komma tillsammans. Har du frågor om evenemanget, vänligen maila info@pauesaberg.se. Varmt välkommen!

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg