Paues Åberg rekryterar och stärker erbjudandet inom finansiell kommunikation

Paues Åberg har de senaste åren utvecklat ett nischat erbjudande inom finansiell kommunikation och växt framför allt med kunder inom life science. För att möta en växande efterfrågan har byrån nu rekryterat Anna Spängs som går in som Manager och Malin Almkvist som assisterande konsult.  

– Vi ser en ökad efterfrågan från företag som kämpar med att beskriva sig på ett begripligt sätt vilket i förlängningen kan leda till ett ofördelaktigt värderingsgap. Därför är vi mycket glada att kunna presentera Anna som ny medlem i vårt team för att kunna möta denna efterfrågan, säger Jonas Rodny, director och ansvarig för Paues Åbergs erbjudande inom finansiell kommunikation.

Anna Spängs har en gedigen bakgrund som konsult, senast från byråerna Springtime-Intellecta och Fogel & Partners där hon främst arbetat med uppdrag inom finansiell kommunikation och hållbarhetskommunikation. Innan Anna blev konsult arbetade hon med investor relations på hedgefondförvaltaren Brummer & Partners och som finansanalytiker på Nyhetsbyrån Direkt. I hennes senaste roll som rådgivare på Springtime-Intellecta har hon även varit uthyrd projektledare och redaktör för verksamhetsberättelse och delårsrapporter för bolag med statligt ägande i ett uppdrag för Regeringskansliet.

– Paues Åberg är en byrå som tror på kommunikationens betydelse för att möjliggöra förändring och som poängterar en positiv syn på samhällsutvecklingen. Det känns väldigt kul att få ansluta till teamet. Jag ser också mycket fram emot att få vara med och utveckla erbjudandet inom finansiell kommunikation på en byrå som har stor potential att växa i frågorna, säger Anna Spängs.

Byrån förstärker också teamet med Malin Almkvist som läser en kandidatexamen vid Handelshögskolan i Stockholm och har studerat ekonomisk historia, digital kommunikation och lean management vid Università Commerciale Luigi Bocconi i Milano. Malin har dessutom praktiserat på McKinsey och extrajobbat på Mangold Fondkommission.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Rodny, ansvarig Finansiell kommunikation, jonas.rodny@pauesaberg.se alt 076-190 90 51.

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg